Sanayi Dalış HizmetleriSanayi Dalış Nedir?


Sualtı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, sörvey çalışmaları, sualtı arama-kurtarma çalışmaları, sualtı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, sualtı boru hatlarının bakım-onarım işleri,gemi ve teknelerin temizlenmesi-onarımı genel sualtı sanayisini kapsamaktadır.

Sualtı İnşaatları :
Liman inşaatları ,Rıhtım İnşaatları her boyutta planlanan iskelelerin inşa edilmesi ,sualtı inşaatları,kesim kaynak, zemin-etüt projelendirme ve yapım aşamalarıdır.Genel tüm sualtı hizmetlerini kapsamaktadır.

Boru Hatları :

Boru hatlarında her türlü sıvı akışkanlığının taşınması ve deşarj hatları projelerinde petrol,doğalgaz,içme suyu,atık su transferleri konularında vb gerekliliklerin sağlanması

Sualtı Kesim

Sualtı Kesim işlerinde sualtı inşaatlarında gereksiz görülen parçaların düzenlenmesi veya şantiyelerde ortadan kaldırılması gereken çalışan sistemlerin revize edilmesini sağlar.

Sualtı Kaynak

Limanlardaki iskele ayaklarının kontrolünü, ihtiyaç duyulan koruma sistemlerinin kaynakla montesini, gemilerin su altında kalan saçlarında meydana gelen delinmelerin onarımını, deniz inşaatlarının yapılmasında ihtiyaç duyulan her türlü su ile ilgili yapılan sualtı sanayi işi olarak adlandırılır.

Marina Hizmetleri

Her türlü gemi-yat-tekne vb. araçlarının kara bakımları maliyet açısından yüksek olduğundan gerekli görülen hizmetlerinin sualtında sağlanmasını hedeflenmektedir.

Gemi-yat-teknelerin temizlenmesi (Teknenin az yakıt harcaması,pervane temizliği,balans dengesi) gibi sorun yaratıcı ve performans düşürücü unsurları ortadan kaldırmak için su üstü bakımı,zaman ve maliyet kaybının engellemesi için periyodik olarak sualtında yapılan bakım hizmetleridir.

Ticari ve şahsi teknelerdeki bu çalışmalar iş kaybı personel giderleri zamana bağlı  ve iş kaybına yönelik etkenleri ortadan kaldırmaktadır.

Arama ve Kurtarma Hizmetleri

Suya batmış herhangi bir aracın aramasının yapılması ve su yüzeyine güvenli çıkarılmasını kapsamaktadır. Gemi, tekne,araba,otobüs,iş makinaları vb. durumları kapsamaktadır.

Genel sualtı hizmetlerinin tümünü içermektedir.

Ekspertiz aşamasından sonuç aşamasına kadar tüm sualtı hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Tersane Hizmetleri

•Havuz hizmetleri, zemin etüt ve yapımı, arama kurtarma, iskele ve rıhtım inşaat, kızaklama vb genel su altı hizmetlerini kapsamaktadır...